Få fart på fest och events med swingmusik

Jazz är en musikgenre ur vilken många olika stilar har vuxit fram. Jazzens historia innehåller många olika subgenrer som har skapats under tidens gång. Ett gott exempel på en sådan är swing, som är en jazzform som fick liv på 30-talet. Som jazzen har swingmusiken sina rötter i USA; där skapades musiken med inspiration afrikanska och europeiska musiktraditioner. Den växte fram ur jazzens fria själ och blev till ett alternativ med mer strukturerade rytmer som var och är perfekt att dansa till. Orkestrar av olika blåsinstrument, så som saxofon och klarinett, spelas i konsert med stråkinstrument som kontrabas och gitarr. Tillsammans ackompanjerar de varandra och skapar swingmusik.

Swingmusik då och nu

Genrens födelse är omdiskuterad, men att swingmusik utvecklades på 30-talet i USA är ett faktum. Många jazzband började då anpassa sig till att spela swingmusik och startade därav en våg som skulle nå hela Amerika. Kärleken för genren växte och blev under bara några år en av Amerikas mes populära musikstilar. Swingmusik spreds även till Europa, där såväl tyskar som britter spelade och dansade till swing å det vildaste. Under andra världskriget avtog spelandet av swingmusik, men genren kom sedan att få nytt liv tack vare Frank Sinatra, Nat King Cole och många fler under 50- och 60-talen. Swingmusik har sedan dess levt vidare och kan idag njutas av på jazz- och swingklubbar runt om i världen. Swing är fortfarande en stark genre som inspirerar artister i hela musikindustrin och som genomsyrar otaliga genrer än idag. Den är helt klart en genre att rekommendera till den som vill anordna fest eller events. Till swing kan man lyssna, danska och framför allt njuta av underbar musik.

Swingmusik passar utmärkt både att lyssna och dansa till

Anlita en orkester som kan spela swing och skapa på så vis en fantastisk kväll med musikaliskt temperament. Låt swingmusiken leva – och det länge och väl!